Ciepły montaż okien – dlaczego warto?

Illbruck Mowo-najbardziej energooszczędny sposób montażu!
4 grudnia 2017
Wykorzystanie stolarki aluminiowej w nowoczesnym budownictwie
14 stycznia 2021
Standardowy montaż okien i ciepły montaż okien – różnice

Podstawowa różnica pomiędzy standardowym (tylko pianka) montażem okien, a tak zwanym ciepłym montażem sprowadza się do sposobu wykonania uszczelnień przestrzeni pomiędzy murem konstrukcyjnym budynku, a ramą ościeżnicy okna. W montażu standardowym szczeliny dylatacyjne wokół okna wypełniane są pianką i… to koniec uszczelnień. W ciepłym montażu termoizolacja z pianki jest dodatkowo zabezpieczana od strony zewnętrznej foliami wodoodpornymi i paroprzepuszczalnymi, oraz od strony wewnętrznej foliami paroizolacyjnymi, a dokładniej foliami o większym oporze dyfuzyjnym niż opór dyfuzyjny folii zewnętrznych.
Co oczywiste, zastosowanie w uszczelnieniach jedynie pianki, czyli montaż standardowy jest rozwiązaniem najszybszym i najtańszym, a przez to ciągle najpowszechniejszym. Nie oznacza to jednak, że jest to jednocześnie rozwiązanie najkorzystniejsze ze względów technicznych.

Co daje ciepły montaż okien

W porównaniu do złącza wypełnionego tylko pianką , ciepły montaż z wykorzystaniem zewnętrznych i wewnętrznych folii oraz pianki, jako termoizolacji zwiększa średnio szczelność połączenia o ponad 75%, a w zakresie niskich ciśnień wręcz eliminuje zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącze!

Korzystając z technologii ciepłego montażu polepszasz komfort cieplny w swoim budynku!
Zalety ciepłego montażu

Mniejsze rachunki za ogrzewanie
Stosując ciepły montaż przyczyniamy się do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk, których konsekwencją jest zawilgocenie warstwy izolacyjnej i przemarzanie ścian. Przeciwdziałamy w ten sposób powstawaniu mostków termicznych a tym samym niekontrolowanym stratom energii cieplnej. W oczywisty sposób wpływa to na ograniczenie naszych wydatków, związanych z ogrzaniem pomieszczeń mieszkalnych w okresie grzewczym.

Czyste i zdrowe ościeże – bez pleśni i grzyba
Uszczelnienie okna wykonywane tylko pianą poliuretanową może źle wpłynąć na właściwości i parametry cieplne okna. Materiał ten jest nieodporny na działanie czynników zewnętrznych, niezabezpieczony ulega degradacji i traci swoje właściwości izolacyjne.

Jeśli dojdzie do zawilgocenia piany, np. w wyniku wnikania wody opadowej lub kapilarnego podciągania wilgoci z zewnątrz, a także wnikania wilgoci z wewnątrz pomieszczeń, może dojść do powstania wielu usterek i nieprawidłowości. Na glifach okiennych lub w miejscu styku okna z murem wewnątrz pomieszczenia pojawi się w wyniku przemarzania wilgoć, zacznie łuszczyć się farba, uwidoczni się czarny nalot, będący oznaką pleśni.

Skąd się bierze wilgoć w domu? Powstaje w wyniku naszej codziennej aktywności – pranie, zmywanie, gotowanie, oddychanie, hodowla roślin itp.

Ilość wilgoci przypadająca codziennie na różnej wielkości gospodarstwo domowe
2 osoby3 osoby4 osoby
8 litrów na dzień12 litrów wody na dzień14 litrów wody na dzień

Ciepły montaż zapewnia pełną ochronę przed wilgocią warstwie termoizolacyjnej znajdującej się w szczelinie pomiędzy ramą ościeżnicy okna a murem.

Sucha warstwa pianki – ograniczenie strat energii
Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą. Przy niedostatecznie trwałych i elastycznych połączeniach okna z murem dochodzi do rozszczelnień i powstawania mostków termicznych, a w konsekwencji niekontrolowanej ucieczce ciepła z wewnątrz pomieszczeń.

Tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią!